Pronajímáte svou nemovitost a přináší Vám to samé starosti?  Svěřte správu pronájmu do našich rukou. Jsme schopni zajistit komplexní správu pronájmu jednotlivých bytových jednotek, rodinných domů, tak i celého bytového domu.

Zajištění pronájmů a služeb spojených s vlastnictvím nemovitostí vykonáváme od roku 1997. Na území okresu Most, Chomutov, Praha máme na starosti stovky pronajímaných nemovitostí a desítky spokojených vlastníků i ze zahraničí. O kvalitě a náročnosti naší práce svědčí fakt, že se na nás obrací stále více vlastníků, kteří původně své nemovitosti svěřili jiným menším společnostem zabývajících se podobnými službami (ne však tak komplexními) a nyní je převádějí k nám. Máme vypracovaný a léty prověřený systém - od fyzického převzetí předmětu pronájmu až po spokojeného vlastníka a nájemníka.

V ceně jsou zahrnuty tyto činnosti:

Bytová jednotka, rodinný dům

 • příprava bytové jednotky či rodinného domu k pronájmu - vymalování, funkčnost bytu/domu ke sjednanému účelu;
 • vyhledání vhodného nájemníka;
 • smluvní zajištění nájemníka (smlouva o nájmu, předávací protokol, platební kalendář atd.);
 • komunikace s nájemníkem, řešení nečekaných situací;
 • zajištění oprav v bytě/domě;
 • řešení problémů s neplatičem;
 • řešení výpovědi z nájmu;
 • vyhledání nového nájemníka.

Odměna za poskytnuté služby je stanovena individuálně a je hrazena měsíčně.

Bytový dům

 • pronájem bytové jednotky (vč. podpisů Nájemních smluv na základě Plné moci);
 • vedení řádné evidence nájemníků;
 • sestavení předpisu úhrad za užívání pro každou bytovou i nebytovou jednotku, jakož i předpisy záloh na úhrady za služby spojené s užíváním jednotky;
 • kontrolu úhrad nájemného a nákladů na energie a servis;
 • jednání s „neplatiči";
 • řešení výpovědí z nájmu;
 • obnova nájemních smluv;
 • pravidelný controlling pronajatých bytových jednotek vč. řešení oprav v bytě (tj. které je povinen si zajistit a uhradit nájemce a které majitel objektu);
 • pravidelná výměna měřící a regulační techniky včetně zajištění předepsané kontroly, zkoušky a revize technických zařízení a čtení měřidel;
 • běžná údržba bytového domu (zajištění úklidu společných prostor minimálně jednou týdně, péče o pozemky náležící k bytovému domu (sekání trávy, odklízení sněhu), pravidelná prohlídka domu minimálně jednou měsíčně - vzhledem k technickému stavu nemovitosti navrhnutí případných oprav, úprav nebo rekonstrukce;
 • smluvní zajištění stálé nouzové služby řemeslnických činností (voda, plyn, elektrická energie, výtahy etc.)
 • odstranění havárií, nejnutnější havarijní zásahy do 24 hodin od jejich nahlášení 7 dní v týdnu, informace o nepřetržité havarijní službě je vždy uvedena na nástěnce ve vstupním vestibulu.

Odměna za poskytnuté služby je stanovena individuálně a je hrazena měsíčně.

Více informací Vám rádi sdělíme! Neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle +420 739 203 333 či emailu  info@bydletesnami.cz nebo nás navštivte osobně u nás v některé za našich kanceláří.


Bydlete s námi
V. Nezvala čp. 2498, Most 434 01
Mobil: +420 800 888 481, Telefon: +420 800 888 481,
IČ: 27300366
info@bydletesnami.cz, pavel.mleziva@bydletesnami.cz
www.bydletesnami.cz

Zpět na úvod | Nastavit jako domovskou stránku | Kontakty | Mapa stránek